Köpvillkor  Maila oss      Varukorg

Startsida

BÖRJA MODELLFLYGA
Batterier
Bensinmotorer & TBH
Bilar
Bränsletillbehör
Båtar
Elektronik
Elmotorer
Fartreglage
Flygmaskiner El
Flygmaskiner Glöd
Flygmaskiner Segel
Glödtillbehör
Glödstiftsmotorer
Helikopter Multirotor
Hjul Ställ & TB
Klädsel
Kontakter & Kabel
Kristaller
Laddare & Nätaggregat
Lim & Tillbehör
Pilotfigurer
Propellrar El
Propellrar Glöd
Propellrar Trä
Radio
Reservdelar Bensinmotorer
Servo
Servokabel & Strömbrytare
Servotillbehör
Skruv & Mutter
Spinners
Tillbehör
Verktyg
Köpvillkor
Sista Utvägen
Köpvillkor

Alla angivna priser inkluderar mervärdesskatt 25%.

Vi förbehåller oss rätten att utan vidare förvarning ändra samtliga priser.

Alla varor/produkter skickas som brev och/eller paket. Varor med brev som inte skickas rekommenderat eller mot postförskott, ersätts ej.
Levererade varor och produkter ägs av aiR/C Pro Sweden till dess att full betalning skett.

Om ingenting annat avtalas sker all försäljning via postförskott (postförskottsavgift:60 kr inkl. moms).
Eller betalning via förskottsfaktura som skickas i pdf format via din e-mail.
Förskottsfaktura skall vara betald senast 10 dagar efter utskrivningsdatum. I annat fall annulleras ordern.

Vid fakturering gäller 10 dagar netto. faktureringsavgift 25 kr inkl. moms tillkommer om ingenting annat avtalas.
Fakturering kan ske efter fjärde inköpet i vår butik och efter sedvanlig kreditprövning.
Vid försenad betalning skickas påminnelse. Påminnelseavgift debiteras med 50 kr inkl. moms.
Om betalning sker efter fakturans förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med f.n. 1,5% / mån.
Expeditionsavgift 45 kr inkl. moms debiteras vid all räntefakturering.
Uteblir betalning helt går ärendet till inkasso utan vidare meddelande.

Frakt/porto/exp. avg. 48,75 tillkommer på alla order.

För ej avhämtade paket debiteras köparen frakt + returfrakt samt en kostnad för hantering f.n. 100 kr inkl. moms.

Om någon vara är slut/restnoterad i vårt lager vid beställning, meddelas köparen innan leverans.
Vid fördröjning av leverans p.g.a. att en vara är slut/försenad hos oss äger köparen alltid rätt att häva köpet/ordern.
Vi friskriver oss från rätten till all ersättning gällande förseningar av leverans.

Full returrätt (på produkter som normalt sett finns i vårt lager) i 14 dagar från det varan är mottagen.
Ingen returrätt för varor eller produkter som specialbeställts av köpare. Allt returgods skall vara oanvänt, väl förpackat samt ligga i obruten originalförpackning.
All garant och reklamation på produkt eller vara där åverkan är gjord faller bort i sin helhet.
Faktura/fakturakopia skall alltid bifogas. Returfrakt betalas av köparen. Köparen ansvarar för ev. skador som uppstår vid transport av retur.
Pengarna betalas tillbaka snarast till bankkonto, postgirokonto eller bankgirokonto.

Reklamationer måste alltid ske inom 10 dagar från det att varan mottagits. Felbeskrivning av produkten samt faktura/fakturakopia bifogas alltid.
Reklamationer skall vara väl förpackade och returneras alltid i originalförpackning. Vi måste kontaktas innan reklamation returneras.
Varor som returneras utan vår vetskap godtages ej. Returfrakt betalas av köparen. Köparen ansvarar för ev. skador som uppstår vid transport av reklamation.

Vi står ej för skador som skett under transport från oss. Transportskador anmäls och reklameras direkt till post eller transportföretag som utfört transporten.

Bruksanvisningar och monteringsanvisningar på våra produkter är inte alltid på svenska.

Reservation för ev. fel i text och bild på websidan.